Bc. Irena Hovorková

Bachelor's thesis

Příprava infrastruktury a informačních materiálů pro hru BW Challenge

The preparation of computing infrastructure and propagation materials for BW Challenge game
Anotácia:
Hlavním cílem této práce je příprava síťové a výpočetní infrastruktury pro hru Bandwidth challenge. Dále pak vytvoření všech nezbytných softwa­rových nástrojů včetně rezervačního systému pro přístup k reálné síťové in­frastruktuře určené pro testování vytvořených protokolů. Zúčastněným týmům by měla poskytovat virtualizované prostředí pro vývoj. Dále je součástí této práce příprava informačních materiálů …viac
Abstract:
The main target of this paper is to prepare networking and computational infrastructure for game named Bandwidth challenge. One of the tasks is creation of necessary software tools including reservation application providing access to real network infrastructure which is designed for testing of created protocols. It should provide virtualized environment for developing to participating teams. The next …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedúci: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky