Ing. Zdeněk KUBÍN

Disertační práce

Metodika kalibrace v úloze bezkontaktního monitorování oběžných lopatek parních turbín

Calibration methodology of non-contact monitoring of steam turbine rotating blades
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou měření oběžných lopatek parních turbín pomocí metody zvané Blade Tip-Timing. Tento typ měření se stále víc dostává do popředí, protože trh s výrobou elektřiny se mění, vlivem používaní obnovitelných zdrojů. V dnešní době musí parní turbíny plnit požadavky na vysokou účinnost a spolehlivost, stejně jako zvýšení počtu startů, nebo provozování v širokém provozním …více
Abstract:
Blade Tip-Timing measurement becomes more and more valuable because power generation market is changing to the peak-load market. Today steam turbines have to full-fill high efficiency and reliability demand as well as increasing of number of cycles or operating in wide operational range, which includes windage or low load operation. The higher level of blade vibration is more common for windage and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍN, Zdeněk. Metodika kalibrace v úloze bezkontaktního monitorování oběžných lopatek parních turbín. Plzeň, 2018. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/