Bc. Magdaléna Niemczyková

Bakalářská práce

Měření rychlosti automatizovanými technickými prostředky ve Statutárním městě Ostrava - snaha o zvýšení bezpečnosti na silnicích nebo obecních rozpočtů?

Vehicle speed measurment through automated devices in Statutory city of Ostrava – the effort to for increasing safety on roads or local budgets?
Anotace:
Od roku 2011 byla do právního řádu zavedena objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, která umožňuje postihovat nikoli toliko řidiče, ale rovněž provozovatele vozidla. Cestou automatizovaných měřících zařízení jsou pak zjišťovány přestupky neustanovených řidičů, přičemž tyto pořizují jednotlivé obce. Práce v úvodní části vysvětlí právní úpravu, a následně bude analyzovat problematiku měření rychlosti …více
Abstract:
Since 2011, objective liability of the vehicle operator has been introduced into the legal order, which makes it possible to penalize not only the driver, but also the vehicle operator. Through automated measuring devices, the offences of un established drivers are then detected, which are purchased by individual municipalities. The work in the introductory part will explain the legislation and will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/tnm6q/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Michal Márton, PhD.
  • Oponent: Ing. Jiří Nowák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma