Bc. Anna Skoupá

Diplomová práce

Fluktuace v call centru

Job changing in the call center
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je přiblížení problematiky fluktuace na call centru vybraného podniku. V teoretické části jsou představeny procesy získávání a výběru zaměstnanců, metody těchto procesů včetně jejich výhod a nevýhod. Dále je text zaměřen na motivaci a spokojenost zaměstnanců a charakteristiku fluktuace. Empirická část hodnotí stávající situaci na call centru z hlediska zmíněných aspektů …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the approximation of the job changing at the selected call center. In the theoretical part is presented process of recruitment and selection of employees, methods of these processes, including their advantages and disadvantages. Further, the text is focused on employee motivation and satisfaction and characteristics of job changing. The empirical part evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Cenek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta