Bc. Šárka Hluštíková

Bakalářská práce

Hermína Týrlová a animace ve filmových ateliérech ve Zlíně

Hermína Týrlová and Animation in the Film Studios in Zlín
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se vznikem filmových ateliérů ve Zlíně, kde pracovala světoznámá animátorka Hermína Týrlová a s její cestou na horu slávy. Bude srozumitelnou prací o animaci a tvorbě Hermíny Týrlové.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to familiarize readers with the establishment of film studios in Zlín, where the world-famous animator Hermina Tyrlova worked. This thesis also deals with the work and animation of Hermína Týrlová and the way on the top of her career. It will be comprehensible work on the animation and the formation of Hermína Týrlová.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia