Mgr. Klára Bartošíková

Bakalářská práce

Age management. Přístup k zaměstnancům 50+.

Age management. The approach to employees 50+.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá stárnoucí pracovní sílou v podniku, konkrétně zaměstnanci 50+. Teoretická část shrnuje důležitá fakta v této oblasti, členěna je do čtyř hlavních kapitol. Ta první slouží jako úvod do problematiky demografického stárnutí společnosti. Kapitola druhá se věnuje aktivnímu stárnutí, tedy způsobu začlenění starších osob do společnosti. Ve třetí kapitole je popsána situace pracovníka …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with ageing workforce in the company, namely the workers 50+. The theoretical part summarizes all important facts in this area and it is divided into four main chapters. The first chapter provides an introduction to the problem of demographic ageing of society. The second chapter is devoted to active ageing, the way how to integrate older people into the society. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika