Zdeněk Bradáč

Bakalářská práce

Vliv stanovení limitů ukazatelů LTV, DTI a DSTI na trh s úvěry na bydlení

The influence of setting limits for LTV, DTI and DSTI indexes on housing loan market
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší Českou národní bankou doporučené limity ukazatelů LTV, DTI a DSTI na poskytování hypotečních úvěrů. Hlavním cílem bylo zhodnotit vliv zavedení těchto limitů na vývoj objemu poskytovaných hypotečních úvěrů. V ekonometrickém software Gretl byl vypracován regresní model, který ukázal, že zavedení většiny limitů nebylo na vývoji objemu významné s výjimkou zpřísnění LTV na maximum …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Czech national bank’s recommended limits for mortgage loan provision, namely LTV, DTI and DSTI indexes. The main goal was to evaluate the effect of the introduction of those limits on the volume of provided mortgage loans. The econometric software Gretl was used to create a linear regression model. The model showed that introduction of most of those limits was not significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: Jarmila Radová
  • Oponent: Milan Pecka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81574