Bc. Ondřej Marček

Diplomová práce

Brand management privátních značek maloobchodních řetězců v ČR

Private brands management of Czech retail stores
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá privátními značkami českých maloobchodních řetězců a důvody jejich zavádění na trh. V první části této práce jsou představeny pojmy, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení navazujících částí. Práce dále obsahuje přehled specifik privátních značek čtyř vybraných maloobchodních řetězců, zákaznický dotazníkový průzkum a dva polostandardizované rozhovory. Hlavním přínosem …více
Abstract:
This thesis presents private brands of Czech retail chains and the reasons for their introduction on the market. In the first part of this work, there is an introduction of concepts that are necessary for understanding the related parts. The thesis also includes an overview of specifics between private brands of four selected retail chains, customer questionnaire survey and two semi-standardized interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma