Martin Šauer

Bachelor's thesis

Income inequality and its impacts in France, Sweden and the United Kingdom

Příjmová nerovnost a její dopady ve Francii, Švédsku a Spojeném Království.
Anotácia:
Moje bakalářská práce se zabývá analýzou stavu příjmové nerovnosti a jejími dopady anásledky na populaci ve zvolených státech Evropské Unie: Švédska, Francie a SpojenéhoKrálovství. Práce prochází příjmovou nerovnost z historické perpektivy od prvníchrelevantních dat k nýnějším hodnotám z posledních let. Práce taktéž srovnává důsledkynerovnosti v oblastech sociální mobility, vzdělávání a zdravotnictví …viac
Abstract:
This bachelor thesis aim is to analyze the level of income inequality, its impacts, andconsequences for the population in three selected states of the European Union: Sweden,France and the United Kingdom. It goes through the historical perspective of incomeinequality since the very first data were taken till today’s state of income inequality. Italso compares what are the impacts of the income inequality …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / International Development Studies

Práce na příbuzné téma