Mgr. Vítězslav Šemora, Ph.D., LL.M.

Rigorózní práce

Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi

Several forms of exclusionary abuse of a dominant position in the decision-making processes in the Czech Republic and in the European Communities
Anotace:
Předmětem rigorózní práce je podání výkladu k jedné ze skutkových podstat správních deliktů upravených právem na ochranu hospodářské soutěže, a to ke skutkové podstatě zneužití dominantního postavení, se zaměřením na zneužití vylučovací povahy. Smyslem a účelem studie je podat na pozadí komunitární a české vnitrostátní úpravy soutěžního práva relativně ucelený výklad týkající se zakázaných vylučovacích …více
Abstract:
The subject of this dissertation thesis is to explain one of the administrative torts facts regulated by the competition law, namely the fact abuse of a dominant position, with a special attention paid to abuses of exclusionary nature. The purpose of this paper is to explain, against the background of Aquis communitaire and Czech legal regulation of competition, these exclusionary practices, all of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2009
  • Oponent: JUDr. David Raus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta