Mgr. Vítězslav Šemora, Ph.D., LL.M.

Advanced ('rigorózní') thesis

Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi

Several forms of exclusionary abuse of a dominant position in the decision-making processes in the Czech Republic and in the European Communities
Abstract:
Předmětem rigorózní práce je podání výkladu k jedné ze skutkových podstat správních deliktů upravených právem na ochranu hospodářské soutěže, a to ke skutkové podstatě zneužití dominantního postavení, se zaměřením na zneužití vylučovací povahy. Smyslem a účelem studie je podat na pozadí komunitární a české vnitrostátní úpravy soutěžního práva relativně ucelený výklad týkající se zakázaných vylučovacích …more
Abstract:
The subject of this dissertation thesis is to explain one of the administrative torts facts regulated by the competition law, namely the fact abuse of a dominant position, with a special attention paid to abuses of exclusionary nature. The purpose of this paper is to explain, against the background of Aquis communitaire and Czech legal regulation of competition, these exclusionary practices, all of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2009
  • Reader: JUDr. David Raus, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta