Bc. Ilona Cendelínová

Bakalářská práce

Bezpečnost a prevence pádů hospitalizovaných pacientů z pohledu sestry

Safety and prevention of falls of hospitalized patients from the view of nurses
Anotace:
Bakalářská práce „Bezpečnost a prevence pádů pacientů hospitalizovaných z pohledu sestry“ má zmapovat podíl sester na zvyšování bezpečnosti hospitalizovaných pacientů, vyhledávání rizikových faktorů vedoucích k pádu pacientů, předcházení pádům a následným zraněním a to vhodným používáním preventivních opatření snižujících možnost vzniku pádu pacientů. V teoretické části je vysvětlena definice pádu …více
Abstract:
Bachelor’s thesis „Safety and prevention of falls of hospitalized patients from the perspective of nurses“ has to map the participation of nurses in improving the safety of hospitalized patients, searching for risk factors leading to falling of patients, prevention of falls and consequent injuries by appropriate using of precautions reducing the possibility of falling of patients. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta