Mgr. Svätopluk Pacák

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí při ohlašování a povolování staveb

Protection of the Environment for Reporting and Building Permits
Anotace:
Cílem diplomové práce je pojednat o prostředcích, kterými je zajištěna ochrana životního prostředí při ohlašování a povolování staveb, a to ve světle platné právní úpravy s využitím stěžejní judikatury. V této práci autor stručně vymezuje základní pojmy související s ochranou životního prostředí v režimu stavebního zákona a věnuje hlubší pozornost vybranému prostředku, jeho podstatě a vztahu k ostatním …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to discuss the means of ensuring protection of the environment in the reporting and authorization structures, and in the light of the legislation in force, using the core case. In this work the author briefly defines the basic concepts related to environmental protection in the Building Act and pays deep attention to the selected device, its essence and relation to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo