Bc. Markéta Kopicová

Diplomová práce

Reflections of American Nationalism in Coca-Cola Advertisments – Diachronic approach

Reflections of American Nationalism in Coca-Cola Advertisments – Diachronic approach
Anotace:
Tato diplomová práce nazvaná Reflections of American Nationalism in Coca-Cola Advertisments – Diachronic Approach zkoumá, jakým způsobem se v čase proměňovaly strategie reklam používané společností Coca-Cola. Tato diplomová práce se soustředí především na Americký nacionalismus vyjádřený v reklamách na Coca-Colu na pozadí důležitých historických událostí. Dále tato diplomová práce porovnává a představuje …více
Abstract:
This diploma thesis entitled Reflections of American Nationalism in Coca-Cola Advertisements-Diachronic Approach examines how the advertising strategies used by the Coca-Cola Company have been changing over time. The main focus of the thesis is laid on American nationalism expressed in Coco-Cola advertisements on the background of important historical events. Additionally, the thesis compares and presents …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.