BcA. Jana Marušníková

Bachelor's thesis

Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ

Influences of autistic spectrum disorders on piano teaching in basic music schools
Abstract:
Anotace Bakalářská práce „Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ“ pojednává o problému výuky ve hře na klavír u dětí postižených autismem. Okrajově se dotýká i historie vzniku a vývoje autismu jako takového včetně stručného a neodborného popisu této poruchy u dětské populace. Práce se zabývá pouze rozborem jednoho žáka – autisty.
Abstract:
Diploma thesis "Effect of autism spectrum disorders on ability to learn piano play at music school" deals with the problem of teaching autistic children playing the piano. It marginally touches the topics of genesis and development of autism itself, including a brief and lay description of this disorder in the pediatric on population. The work deals with analysis of only one autistic student.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková
  • Reader: prof. MgA. Alena Vlasáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/j31ws/