Theses 

Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ – BcA. Jana Marušníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

BcA. Jana Marušníková

Bachelor's thesis

Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ

Influences of autistic spectrum disorders on piano teaching in basic music schools

Anotácia: Anotace Bakalářská práce „Vliv poruchy autistického spektra na výuku hry na klavír v ZUŠ“ pojednává o problému výuky ve hře na klavír u dětí postižených autismem. Okrajově se dotýká i historie vzniku a vývoje autismu jako takového včetně stručného a neodborného popisu této poruchy u dětské populace. Práce se zabývá pouze rozborem jednoho žáka – autisty.

Abstract: Diploma thesis "Effect of autism spectrum disorders on ability to learn piano play at music school" deals with the problem of teaching autistic children playing the piano. It marginally touches the topics of genesis and development of autism itself, including a brief and lay description of this disorder in the pediatric on population. The work deals with analysis of only one autistic student.

Kľúčové slová: Autismus, Aspergerův syndrom, výuka hry na klavír na ZUŠ, četnost výskytu v dětské populaci a samo-vzdělávání učitele na ZUŠ

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedúci: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková
  • Oponent: prof. MgA. Alena Vlasáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/j31ws/


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 7. 2019 23:42, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz