Bc. Matej Križko

Bakalářská práce

Innovations in the Hospitality/tourism sector

Innovations in the Hospitality/tourism sector
Anotace:
V čase globalizácie trhu a svetovej krízy je aj u slovenských firiem cestovného ruchu vytváraný tlak na udržanie konkurencieschopnosti a na nové nápady a inovácie. Cieľom práce je preskúmať inovácie z hľadiska determinantov ovplyvňujúcich inovácie, typov prevládajúcich inovácií a prínosov inovácií a zároveň porovnať inovácie v jednotlivých typoch podnikov cestovného ruchu, ktoré uskutočnili inovácie …více
Abstract:
Maintaining competitiveness in the time of market globalization and the global crisis puts pressure on new ideas and innovations also in the Slovak tourism companies. The aim of the study was to examine the determinants of innovation in terms of influencing the innovation, the predominant type of innovation and the benefits of innovation and to compare different types of innovation in tourism enterprises …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze