Bc. Veronika Pacáková

Diplomová práce

Náčrty, schémata a grafy v geografickém vzdělávání

Sketches, Charts and Diagrams in Geographical education
Anotace:
Diplomová práce „Náčrty, schémata a grafy v geografické vzdělávání“ se zabývá vytvořením výukových materiálů pro potřeby gymnaziálního geografického vzdělávání. Práce v teoretické části předkládá význam a funkci didaktických prostředků a představuje vybrané didaktické prostředky. Cílem této diplomové práce bylo vytvořit a zpracovat materiálů obsahujících náčrty, schémata a grafy pro zefektivnění výuky …více
Abstract:
Diploma thesis “Sketches, Charts and Diagrams in Geographical education” deals with creations of educational materials for the needs of grammar school geography education. The theoretical part of the thesis presents the importance and function of didactic tools and presents chosen didactic tools. The main aim of this diploma thesis was create and process materials containing sketches, charts and diagrams …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta