Markéta SAMCOVÁ

Bakalářská práce

Role zdravotnického záchranáře v péči o pacienta se srdeční zástavou ve specifických situacích

The role of a paramedic in care of cardiac arrest patient in special circumstances
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na rozšířenou neodkladnou resuscitaci při vzniku náhlé zástavy oběhu ve specifických situacích. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části je stručně definována přednemocniční péče a nastíněna anatomie a fyziologie srdce. Popsány jsou zde vybrané poruchy srdečního rytmu a náhlá zástava oběhu. Podrobněji se práce zabývá náhlou zástavou oběhu ve …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the advanced life support during the cardiac arrest in special circumstances. The thesis is divided in two parts theoretical and research. In the theoretical part, the pre-hospital care is briefly defined and it covers also the anatomy and physiology of a heart. Described are selected heart rhythm disorders and a cardiac arrest. In more detail, the thesis describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Barbora Němcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAMCOVÁ, Markéta. Role zdravotnického záchranáře v péči o pacienta se srdeční zástavou ve specifických situacích. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dritxe dritxe/2
9. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 5. 2018
Bulanova, L.
10. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.