Lenka Preslová

Bakalářská práce

Reiki jako možnost posilování psychické stability

Reiki as a Possibility of Psychical Stability´s Strengthening
Anotace:
Bakalářská práce, která nese název ?Reiki jako možnost posilování psychické stability? se zabývá psychickou stabilitou člověka, jakými faktory je psychika ovlivňována a posilována. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaký vliv má kosmická energie Reiki na psychický stav klienta a zda dokáže ustálit psychickou stabilitu člověka. Teoretické poznatky jsou ověřovány kvalitativním výzkumem ve formě …více
Abstract:
The Bachelor Thesis with the title ?Reiki as a Possibility of Psychical Stability´s Strengthening? deals with psychical stability of a person and factors which influence and strengthen the psychic. The aim of this bachelor thesis is to find out what influence has cosmic energy Reiki on psychical state of a client and if it is able to stabilize the psychic of a person. Theoretical knowledge is verified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jana Křišťálová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Preslová, Lenka. Reiki jako možnost posilování psychické stability. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanitní studia

Práce na příbuzné téma