Lenka Preslová

Bachelor's thesis

Reiki jako možnost posilování psychické stability

Reiki as a Possibility of Psychical Stability´s Strengthening
Abstract:
Bakalářská práce, která nese název ?Reiki jako možnost posilování psychické stability? se zabývá psychickou stabilitou člověka, jakými faktory je psychika ovlivňována a posilována. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaký vliv má kosmická energie Reiki na psychický stav klienta a zda dokáže ustálit psychickou stabilitu člověka. Teoretické poznatky jsou ověřovány kvalitativním výzkumem ve formě …more
Abstract:
The Bachelor Thesis with the title ?Reiki as a Possibility of Psychical Stability´s Strengthening? deals with psychical stability of a person and factors which influence and strengthen the psychic. The aim of this bachelor thesis is to find out what influence has cosmic energy Reiki on psychical state of a client and if it is able to stabilize the psychic of a person. Theoretical knowledge is verified …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Jana Křišťálová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Preslová, Lenka. Reiki jako možnost posilování psychické stability. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Humanities / Humanities

Theses on a related topic