Bc. Stanislav Stanek

Bakalářská práce

Verejný ochranca práv v Slovenskej republike

Public Defender of Rights in the Slovak Republic
Abstract:
The aim of my bachelor work is an attempt to give further information on the institute of Public Defender of Rights in the legal system of the Slovak Republic.In the introduction of this work I refer to the historical development and establishment of the ombudsman institute within international context, its classification, different models, relations of European ombudsman and the organs of European …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je priblížiť a poukázať na význam inštitútu verejného ochrancu práv v právnom systéme Slovenskej republiky. V úvode práce som poukázal na historický vývoj a vznik inštitútu ombudsmana v medzinárodnom poňatí, jeho klasifikáciu, rôzne modely, vzťah Európskeho ombudsmana a orgánov Európskej únie v súvislosti na medzinárodné dohovory, ktoré sa týkajú ochrany ľudských práv …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Petra Andorová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Jana Šimonová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK