Bc. Romana Gajdošová

Bakalářská práce

Výživové zvyklosti výkonnostných športovcov v crossfite

Nutrition habits of performance athletes in crossfit
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with nutritonal habits of performance athletes in CrossFit. The firstt chapter is devoted to the characteristics of CrossFit. The second chapter deals with metabolic pathways embraced in this sport. Then, the nutritional recommendations according to The CrossFit Training Guide are discussed. The fourth and the most important chapter summarizes the current evidence-based …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá výživovými zvyklosťami u výkonnostných športovcov v CrossFite. Prvá kapitola je venovaná charakteristike CrossFitu. Druhá kapitola pojednáva o metabolických cestách využívaných pri tomto športe. Následne sa rozoberajú výživové odporúčania podľa The CrossFit Training Guide. Štvrtá a najpodstatnejšia kapitola zhrňuje súčasné evidence-based odporúčania pre výkonnostných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Loskot
  • Oponent: Mgr. Kateřina Hortová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nutriční terapie / Nutriční terapie