Mgr. Marek Bulant

Diplomová práce

Další vzdělávání učitelů - komparace učení na pracovišti

Further teacher education - Comparison of the workplace learning
Anotace:
Diplomová práce Další vzdělávání učitelů – komparace učení na pracovišti se zaměřuje na problematiku rozvoje učitelů. Hlavním cílem práce je zmapování procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci jejich pracoviště a profese. Zjištěná data jsou podrobena přímé komparaci, jak k dalšímu vzdělávání přistupují jednotliví učitelé. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první …více
Abstract:
This master thesis Comparison of approaches to learning in the workplace: high school and the organization is focused on problems of teacher development. The main target of this thesis is monitoring a process of teachers training in their workplace and profession. Obtained data are subjected to a direct comparison of how to further education access individual teachers. The project is divided into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta