Bc. Ondřej Kuzník

Diplomová práce

Model Checking of promt-LTL properties

Model Checking of promt-LTL properties
Anotace:
Logika LTL si, od chvíle, kdy byl poprvé publikován algoritmus pro její model-checking, získala mnoho uživatelů pro svou kombinaci množství popsatelných vlastností a jednoduchosti jejich popisu. Lidé jsou nicméně občas zlákáni v myšlenku, že splnění vlastnosti typu "živost" implikuje i "včasnost", že je délka čekání i nějak omezena. Pro tento účel rozšířili Vardi a kol. tuto logiku o operátor omezené …více
Abstract:
Over the years since model checking has been introduced, LTL has gained a respectable position for striking a good compromise between simplicity and expressiveness. However, people often find themselves misled into thinking that satisfaction of a liveness property implies a bound on the wait time, promptness. For this very reason Vardi et al. proposed an extension of LTL, adding a prompt-future operator …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
  • Oponent: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informatika