Kateřina Novotná

Master's thesis

Specializovaná mateřská školka na rozvoj kreativity a uměleckých dovedností – její založení a uplatnění na trhu

Specialized kindergarten for the development of creativity and artistic skills - its establishment and use in the market
Abstract:
Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem založení specializované mateřské školy a jejím uplatněním na trhu. Teoretická část objasňuje náležitosti nutné k založení soukromé mateřské školy a analyzuje současnou situaci na trhu v oblasti předškolního vzdělávání. Praktická část práce je věnována konkrétnímu příkladu soukromé umělecké školky Artík. Popisuje vyjímečnost konceptu školky i uměleckých …more
Abstract:
This thesis deals with the business plan of establishment of a specialized kindergarten and its possibilities in the market. The theoretical part explains the requirements necessary for an establishment of a private kindergarten and analyzes the current situation on the market of preschool education. The practical part focuses on a specific example of a private kindergarten named Artík. It describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2014
  • Supervisor: Mario Kubaš
  • Reader: Barbara Hucková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58531