Bc. Jan Přibyl

Bakalářská práce

Yorkshire Folk Songs: Tradition and the Present

Yorkshire Folk Songs: Tradition and the Present
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá situací na scéně tradičních lidových písní z Yorkshiru v kontextu současné doby. Hlavní náplní práce je probudit zájem o opomíjenou část lidové tvorby tohoto Britského regionu a na analýze písní dokázat jejich místní sounáležitost. První kapitola se zabývá dějinami sběratelů lidové slovesnosti. Druhá kapitola se pojednává o problematice obecných faktorů de- finujících Yorkshirský …více
Abstract:
This thesis deals with the situation at the scene of traditional folk songs in Yorkshire related to current situation. The fundamental aim of this thesis is to attract attention to a neglected part of the folk tradition in this particular British region and by analyzing its folk songs prove their connection. First chapter deals with the history of folk song collectors in general. Second chapter describes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta