Bc. Jan Přibyl

Bachelor's thesis

Yorkshire Folk Songs: Tradition and the Present

Yorkshire Folk Songs: Tradition and the Present
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá situací na scéně tradičních lidových písní z Yorkshiru v kontextu současné doby. Hlavní náplní práce je probudit zájem o opomíjenou část lidové tvorby tohoto Britského regionu a na analýze písní dokázat jejich místní sounáležitost. První kapitola se zabývá dějinami sběratelů lidové slovesnosti. Druhá kapitola se pojednává o problematice obecných faktorů de- finujících Yorkshirský …more
Abstract:
This thesis deals with the situation at the scene of traditional folk songs in Yorkshire related to current situation. The fundamental aim of this thesis is to attract attention to a neglected part of the folk tradition in this particular British region and by analyzing its folk songs prove their connection. First chapter deals with the history of folk song collectors in general. Second chapter describes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta