Bc. Šárka Folcová

Diplomová práce

Vzdělávání v Mateřské škole speciální v Trutnově

Education in Special Kindergarten in Trutnov
Anotace:
Diplomová práce se věnuje vzdělávání v Mateřské škole speciální v Trutnově. Teoretická část vymezuje okruh osob s kombinovanými vadami, zabývá se etiologií a diagnostikou u tohoto postižení, charakterizuje předškolní věk a popisuje legislativní rámec předškolního vzdělávání. V závěru teoretické části jsou uvedeny prostředky předškolního vzdělávání. Výzkumná část práce zahrnuje charakteristiku zařízení …více
Abstract:
This Diploma work focuses on education in a Special Kindergarten in Trutnov. The theoretical part defines the range of people with combined handicaps, looks into aetiology and diagnostics of such handicap, characterizes pre-school age and describes the legislative scope of pre-school education. The theoretical part concludes with the means of pre-school education. There search part comprises of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta