Theses 

Vliv cestovního ruchu na rozvoj podnikatelské činnosti v Ruské federaci a v České republice – Bc. Lucia Kubová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucia Kubová

Bakalářská práce

Vliv cestovního ruchu na rozvoj podnikatelské činnosti v Ruské federaci a v České republice

The Impact of Tourism on Business Activity in Russian Federation and Czech Republic

Anotace: Témou bakalářské diplomové práce je vliv cestovního ruchu na rozvoj podnikatelských činností v Ruské federaci a v České republice. Práce definuje obecné pojmy cestovního ruchu a dále se věnuje i historii cestovního ruchu na území Ruské federace a České republiky. Zabýva se analýzou a dopadem různých faktorů cestovního ruchu na podnikatelské činnosti a celkovým dopadem na ekonomickou oblast. Praktická část se zabýva analýzou zimních olympijských her v Soči v roce 2014 a podnikatelskou činností na daném území.

Abstract: Main topic of my bachelor thesis is influence of tourism on development of business activities in Russian Federation and Czech Republic. In this bachelor work there are defined general terms from tourism and there is also described history of tourism in Russian federation and Czech Republic. Bachelor thesis is focused on analysis and impact of various factors of tourism on business activities and comprehensive influence on economic sphere. Practical part is aimed on analysis of Winter Olympic Games in Sochi in 2014 and business activity in given region.

Klíčová slova: cestovní ruch, analýza, podnikatelská činnost, Česká republika, Ruská federace, tourism, analysis, business activity, Czech Republic, Russian Federation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:40, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz