Bc. Pavlína Krajíčková

Bakalářská práce

Vzestup a pád nemocnice s poliklinikou v Mostě

Increase and Fall of Hospital with Policlinic in City of Most
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá všeobecně problematikou mosteckého zdravotnictví. Popisuje nejen nynější nemocnici s poliklinikou v Mostě, ale i počátek zdravotnictví na Mostecku vůbec. V roce 1967 byla zahájena stavba nové nemocnice s poliklinikou v Mostě, která byla dokončena roku 1977. Mostecká nemocnice byla tehdy jednou z největších, nejvyhlášenějších a nejmoderněji vybavených nemocnic v Československé …více
Abstract:
Bachelor work deals with general problems of health service of Most. It has describe not only current Hospital with policlinic in Most, but the beginning of the health service in Most ever. In year 1967 started building of new hospital with policlinic in Most which finished in 1977. Hospital of Most then was one of the biggest , pronounced and the most modern hospital in the Czech republic. After then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Pavel Pelichovský
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma