Bc. Jiří Lhotský

Master's thesis

Časová disciplinace těl: institut dětského domova

Time Disciplanation of our Bodies: The Children's Home
Abstract:
Michel Foucault ve svém rozsáhlém díle mimo jiné popsal, v jakých formách nejrůznější instituce přebírají od věznic disciplinační techniky, které následně využívají ke kontrole a ovládání svých uživatelů. Tato práce na jeho dílo navazuje. Prostřednictvím etnografického výzkumu bylo prozkoumáno používání disciplinačních praktik v jednom konkrétním dětském domově v České republice. Práce se zaměřuje …more
Abstract:
In his extensive work, Michel Foucault described the forms in which various institutions adopt disciplinary techniques from prisons. The institutions subsequently use them for surveillance and manipulating their users. This thesis follows on from his work. Using ethnographic research, the use of practices of disciplination in one particular children's home in the Czech Republic was investigated. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Robert Osman, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Mgr. Pavel Doboš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development

Theses on a related topic