Eva Hájková

Diplomová práce

Analýza cen a investic na trhu s bydlením pomocí modelu kapitálové zásoby v České republice v letech 2000-2013

Analysis of Prices and Investments in Housing Market using Capital Stock Model in the Czech republic in 2000-2013
Anotace:
Práce se zabývá problematikou vývoje cen na trhu bydlení v České republice. K tomu byl použit model kapitálové zásoby. Sledované faktory, které ovlivňují vývoj cen, byly velikost příjmů, velikost populace "first-time buyers" a očekávaná změna DPH na nové byty. Výsledkem jsou různé scénáře vývoje na trhu bydlení za různých podmínek. Uvažován je trh v ČR jako celek a zvlášť pak trh v hlavním městě. V …více
Abstract:
This thesis deals with the evolution of prices in the housing market within the Czech Republic. The model of capital stock was used for this purpose. The factors that affect the price evolution were the size of income, the size of the first time buyer population, and the anticipated VAT change on new housing. Various evolution scenarios were presented under various conditions. Housing market in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Libor Dušek
  • Oponent: Aleš Rod

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51335