Ivana KOŠAŘOVÁ

Diplomová práce

Les phrases complexes : juxtaposition, coordination, subordination

-

Sentences: juxtaposition, compound and complex
Abstract:
The thesis examines the grammar topic Sentences - juxtaposition, compound and complex sentences. Its main goal is to describe theoretically the problems of sentenses, namely juxtaposition, main and subordinate clause. The aim of the practical part is to verify how this problem is presented in the individual textbooks intended for students of French language, which will be complemented by the own exercises …více
Abstract:
Diplomová práce zkoumá gramatické téma - Souvětí : juxtapozice, souřadnost, podřadnost. Jejím hlavním cílem je popsat teoreticky problematiku souvětí, konkrétně juxtapozice, souřadných a podřadných vět. Cílem praktické části je ověřit skutečnost, jak je tato problematika prezentována v jednotlivých učebnicích určeným studentům francouzského jazyka, která bude doplněna o vlastní cvičení zaměřené na …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠAŘOVÁ, Ivana. Les phrases complexes : juxtaposition, coordination, subordination. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzštiny pro střední školy