Bc. Pavel Karas, Ph.D.

Diplomová práce

Studium metod registrace obrazu

Study of methods for image registration
Anotace:
Tato práce se zabývá voxel-based metodami registrace obrazu se zvláštním zřetelem na fázovou korelaci a na aplikaci v astronomické fotografii. Cílem práce je tyto metody popsat a prakticky aplikovat prostřednictvím počítačového programu. Algoritmus provádí registraci snímků s ohledem na jejich vzájemné posunutí, pootočení, změnu měřítka a také obecnější transformace. Práce popisuje teoretické základy …více
Abstract:
This thesis is devoted to voxel-based methods of image registration, especially to phase correlation and to application in astronomy photography. The goal of the thesis is to desribe the methods and to put them into a computer program. The algorithm provides image registration with respect to their movement, rotation, resizing as well as general transformations. The thesis desribes theory such as Fourier …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy

Práce na příbuzné téma