Bc. Martin Vágner

Bachelor's thesis

Vliv marketingové komunikace na konzumní chování společnosti

Impact of Marketing Communications on Consumer's Behavior
Abstract:
Bakalářská práce popisuje vliv marketingové komunikace na spotřební chování společnosti. Z dostupné odborné literatury je zpracována rešerše, která se zaměřuje na konzumní společnost a její znaky. V praktické části jsou detailně popsány vybrané nástroje marketingové komunikace a jejich aplikace v praxi. Detailně jsou také zhodnoceny klady i zápory vlivu společnosti McDonald‘s na globalizaci světa. …more
Abstract:
Bachelor thesis describes the impact of marketing communication on consumer's behavior. From the available literature it‘s compiled research that focuses on the consumer society and its characters. In the practical part are describes in detail selected marketing communication tools and their application in practice. They are also evaluated benefits and negatives of influence of McDonald's on globalization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Marek Matějka
  • Reader: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní