Františka Králíková

Bakalářská práce

Současné postavení scénografa v Devising theatre

CONTEMPORARY PLACEMENT OF A STAGE DESIGNERIN DEVISING THEATRE

Anotace:
Tato práce se zabývá tématem postavení scénografa v devising theatre. Nejdříveuvádí čtenáře do tématu krátkou charakteristikou o metodě devising a následně hoprovází ukázkami jedné německé skupiny zabývající se dokumentárním divadlem ajedné české skupiny, jež se svým laboratorním přístupem pohybuje na hranice mezidivadlem, výzkumem a performancí. Dále čtenáře seznamuji se svými třemi projekty,které …více
Abstract:
The main topic of this piece is the placement of a stage designer in devising theatre.At first there is a short characteristic of the devising methods. Then there is illustratedthe work of one German group which is dealing with the method of documentarytheatre. As a following topic you can find the work of one Czech group which is usingthe laboratory approach in theatre. Thanks this approach their …více
 

Klíčová slova

Devising theatre

Klíčová slova

dokumentární divadlo

Klíčová slova

kreativita

Klíčová slova

Rimini Protokoll

Klíčová slova

divadelní improvizace

Klíčová slova

proces tvorby
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2016
  • Vedoucí: Robert SMOLÍK
  • Oponent: Jan BAŽANT

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 3. 2018 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie alternativního a loutkového divadla