Svatava KÖHLEROVÁ

Master's thesis

Personální práce v organizaci sociálních služeb - Charita Ostrava

Human resourcing in Welfare services organization - Charita Ostrava
Abstract:
Cílem diplomové práce je deskripce a analýza základních personálních činností v záměrně zvolené neziskové organizaci, jenž v našem regionu poskytuje od roku 1993 obsáhlou škálu sociálních služeb. Výzkumná část diplomové práce hledá odpověď na otázku, jakým způsobem je realizována personální činnost v této organizaci a zda je v souladu s platnou legislativou. Výstupem výzkumu je ujištění, že personální …more
Abstract:
The aim of this thesis is to describe and analyze the basic personal activities in purposely chosen non-profit organization, which provide a comprehensive range of social services in our region since 1993, to help people resolve their difficult social situation. The research part of the thesis seeks to answer the question how it is implemented personnel work in this organization and whether it is in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016
Accessible from:: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KÖHLEROVÁ, Svatava. Personální práce v organizaci sociálních služeb - Charita Ostrava. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií