Mgr. Johana Galušková

Disertační práce

National European affairs coordination systems’ development in Centre and Eastern European Member States

National European affairs coordination systems’ development in Centre and Eastern European Member States
Anotace:
Práce je kompilací čtyř článků, které mapují vývoj koordinace evropské agendy ve státech střední a východní Evropy. Každý z nich vychází z jiného konceptu neoinstitucionalismu a pokouší se zjistit, který z nich vysvětluje koordinační vývoj a změny nejpřesvědčivěji. Ze zkoumaných přístupů prokazuje největší explanační schopnost diskursivní institucionalismus, neboť evropské koordinační mechanismy jsou …více
Abstract:
This thesis is composed as a compilation of four articles mapping the development of the coordination agenda in the Central and Eastern European Member States of the EU. Each article is based on a different approach within neo-institutional theory with the goal to determine which one most convincingly explains the development of and changes in coordination. Of the approaches examined, the best explanatory …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Dr Natasza Styczyńska, Mgr. Jan Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií