Ing. Lukáš Dušek

Bakalářská práce

Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení

Remotely operated interlocking plant
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá systémem dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení. Popisuje technické specifikace tohoto systému, dále jsou popsány výhody a nevýhody systému. V další části bakalářské práce je zpracováno zhodnocení realizace systému dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení na trati 183 Plzeň - Klatovy a jsou zde uvedeny další realizované projekty v ČR.
Abstract:
This bachelor work puts one´s mind to consolidated railway interlocking plant. It describes technical details of it, it describes advantages a disadvantages of it. In other part of the writing there is elaborated post-development review of realization of consolidated railway interlocking plant on the track between Plzeň hl. n. and Klatovy and on other traks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dušek, Lukáš. Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera