Ing. Lukáš Dušek

Bachelor's thesis

Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení

Remotely operated interlocking plant
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá systémem dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení. Popisuje technické specifikace tohoto systému, dále jsou popsány výhody a nevýhody systému. V další části bakalářské práce je zpracováno zhodnocení realizace systému dálkově ovládaného zabezpečovacího zařízení na trati 183 Plzeň - Klatovy a jsou zde uvedeny další realizované projekty v ČR.
Abstract:
This bachelor work puts one´s mind to consolidated railway interlocking plant. It describes technical details of it, it describes advantages a disadvantages of it. In other part of the writing there is elaborated post-development review of realization of consolidated railway interlocking plant on the track between Plzeň hl. n. and Klatovy and on other traks.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2008
  • Supervisor: doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dušek, Lukáš. Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera