Ing. Mgr. Andrea Řezníčková

Master's thesis

Seberegulace v sociální oblasti v kontextu zvládání zátěže, self-esteem a self-efficacy v období pozdní adolescence

Self-regulation in the social sphere in the context of coping, self-esteem and self-efficacy in late adolescence
Abstract:
Práce se zabývá mapováním seberegulačních mechanismů v sociální oblasti v období pozdní adolescence, přičemž vychází z Baltesovy teorie celoživotního vývoje SOC mechanismů (selekce, optimalizace, kompenzace a selekce založené na ztrátě). Práce zkoumá vztahy mezi mechanismy SOC a self-esteem a self-efficacy v období pozdní adolescence a také vztahy mezi mechanismy SOC a volbou copingových strategií …more
Abstract:
This thesis maps the self-regulation mechanisms in the social sphere in late adolescence. The research is based on Baltes's life-span developmental theory of SOC mechanisms (selection, optimization, compensation and loss-based selection). This thesis investigates the relationship between SOC mechanisms and self-esteem, and self-efficacy in late adolescence and also deals with the relationship between …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Katarína Durkáčová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta