Gabriele Torri

Disertační práce

"Network Theory in Finance. Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization"

"Network Theory in Finance. Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization"
Anotace:
Network theory is a powerful tool for the analysis of complex systems, and in re- cent years a growing body of literature highlights the usefulness of this approach in finance. This thesis explores two particular fields of application of network theory in fi- nance. The first is the modelization of systemic risk and financial contagion in a banking network, and is discussed in three chapters: first …více
Abstract:
Network theory is a powerful tool for the analysis of complex systems, and in re- cent years a growing body of literature highlights the usefulness of this approach in finance. This thesis explores two particular fields of application of network theory in fi- nance. The first is the modelization of systemic risk and financial contagion in a banking network, and is discussed in three chapters: first …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Sergio Ortobelli Lozza, Vittorio Moriggia, Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma