Iva VLČKOVÁ

Bakalářská práce

Analysis of tropes in Roald Dahl´s short stories

Analysis of tropes in Roald Dahl´s short stories
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of tropes in selected short stories of British author Roald Dahl. This thesis examines short stories Pig, Lamb to the Slaughter, The Landlady, Parson's Pleasure, and Georgy Porgy. The theoretical part treats the author, Roald Dahl, his distinctive writing of short stories, and also explains and construes selected tropes. The practical part is focused on …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trop ve vybraných povídkách britského spisovatele Roalda Dahla. Tato práce zkoumá povídky Prase (Pig), Skopec na porážku (Lamb to the Slaughter), Bytná (The Landlady), Farářovo potěšení (Parson's Pleasure) a Jirka Sirka (Georgy Porgy). Teoretická část se věnuje spisovateli Roaldu Dahlovi, jeho charakteristickému stylu povídek a také vysvětluje a rozebírá vybrané …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010
Identifikátor: 13936

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jana Máčalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Iva. Analysis of tropes in Roald Dahl´s short stories. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.