Bc. Boris Mikula

Master's thesis

Analýza investičních příležitostí do sektoru real estate

Analysis of investment opportunities in the real estate sector
Abstract:
The aim of the diploma thesis "Analysis of investment opportunities in the real estate sector" is to fairly evaluate companies operating in the real estate sector on the American market through selected methods of fundamental analysis and thus identify possible investment opportunities. The first part is devoted to the theoretical definition of REITs as an investment instrument and fundamental analysis …more
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce „Analýza investičních příležitostí do sek-toru real estate“ je prostredníctvom vybraných metód fundamentálnej analýzy spravodlivo oceniť spoločnosti operujúce v sektore Real Estate na americkom trhu a identifikovať tak možné investičné príležitosti. Prvá časť sa venuje teoretickému vymedzeniu REITs ako investičného nástroja a fundamentálnej analýze. V rámci praktickej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2023
  • Supervisor: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance / Financial Markets, Institutions and Technologies

Theses on a related topic