Bc. Vítězslav Rathouz

Diplomová práce

Vybrané kapitoly z umělé inteligence ve vzdělávání

Selected chapters of artificial intelligence in education
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá významným tématem na poli aplikace technologi¬í do vzdělávání. Jejím cílem je přinést do českého prostředí pohled na důležitou část výzkumu aplikování umělé inteligence do vzdělávání a zhodnotit aktuální stav této části výzkumu. Hlavní část práce se věnuje pěti vybraným téma¬tům z této oblasti, mezi která patří zpětná vazba v inteligentních výukových systémech, modelování …více
Abstract:
The focus of this diploma thesis is on the important theme from a field of aplication of technology to education. The goal of the thesis is to introduce aplication of artificial intelligence to educational context together with its actual status to Czech environment. The main part of the thesis deals with five research topics which were chosen as the most important for this area. These topics are feedback …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: Ing. Martin Souček, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta