Anna Nesterenko

Bakalářská práce

Analýza adaptačního procesu nových zaměstnanců ve společnosti PRECIOSA-LUSTRY, a.s.

The analysis of the process of adaptation of new staff members in the company PRECIOSA-LUSTRY, a.s
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu procesu adaptace ve společnosti PPECIOSA-LUSTRY, a. s., ve všech jeho oblastech a rovinách. Provedený kvalitativní výzkum při využití dotazníkového šetření a rozhovoru s personalistou zachycuje současný průběh adaptačního procesu a jeho hodnocení ze strany zaměstnanců obchodního úseku firmy. Tato práce je rozdělena do tří částí, a to na teoretickou …více
Abstract:
The objective of the thesis is to evaluate the current status of the process of adaptation in the company PRECIOSA-LUSTRY a. s. in all its areas. The conducted quality research using surveys and interviews with staffing manager shows the current status and its evaluation from staff members of the business section of the company. The thesis is divided into three parts - the theoretical part, the methodological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Tereza Králová
  • Oponent: Hana Lorencová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73990

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management