Bc. Petr Doležal

Master's thesis

Popularizace psychologie – teorie a praxe

Popularization of psychology – theory and praxis
Abstract:
V práci se zabývám tématem popularizace psychologie. Teoretická část je členěna do pěti kapitol. V první zařazuji svou práci do kontextu kritické psychologie, konkrétně pak do oblasti zkoumání psychologické/terapeutické kultury. Ve druhé upozorňuji na problematiku psychologizování, pop-psychologie a vztahu mezi psychologickým diskurzem a lidským trápením. Ve třetí kapitole rozpracovávám myšlenku, že …more
Abstract:
The work is focused on the popularization of psychology. The theoretical part is divided into five chapters. In the first one I match my work with the context of critical psychology, specifically with the exploring of psychological/therapeutic culture. In the second one I point out the issue of psychologization, pop-psychology and the relationship between psychological discourse and human sorrows. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic