Bc. Petr Doležal

Diplomová práce

Popularizace psychologie – teorie a praxe

Popularization of psychology – theory and praxis
Anotace:
V práci se zabývám tématem popularizace psychologie. Teoretická část je členěna do pěti kapitol. V první zařazuji svou práci do kontextu kritické psychologie, konkrétně pak do oblasti zkoumání psychologické/terapeutické kultury. Ve druhé upozorňuji na problematiku psychologizování, pop-psychologie a vztahu mezi psychologickým diskurzem a lidským trápením. Ve třetí kapitole rozpracovávám myšlenku, že …více
Abstract:
The work is focused on the popularization of psychology. The theoretical part is divided into five chapters. In the first one I match my work with the context of critical psychology, specifically with the exploring of psychological/therapeutic culture. In the second one I point out the issue of psychologization, pop-psychology and the relationship between psychological discourse and human sorrows. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma