Bc. Jakub Vidlák

Diplomová práce

Sekerovité hřivny Pohanska u Břeclavi

Ax-like grzywnas from Pohansko near Břeclav
Anotace:
V této diplomové práci je kompletně zpracován nálezový soubor sekerovitých hřiven z raně středověkého hradiště Pohanska u Břeclavi. Soubor je zpracován fotograficky, kresebně, z hlediska rozměrů, hmotnosti a prostorové distribuce. Dále je zde předložen přehled dějin bádání a vývoj různých interpretací funkce sekerovitých hřiven. Krom kritického náhledu na současné interpretace hřiven, je v práci konstruktivně …více
Abstract:
In this thesis the author brings a completely processed collection of axe-like ingots from early medieval site Pohansko near Břeclav. The collection is processed in photography, drawings, by dimensions, weight and areal distribution. Next the author brings an overview of history of research and development of various interpretations of function of axe-like ingots. Apart from critical approach to contemporary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.